• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Co to je profesní diagnostika?

Profesní diagnostika je metoda sloužící k identifikaci stávající úrovně znalostí a možné predikci jejich vývoje. Svou náplní může být zaměňována s individuální rozvojovou konzultací, nicméně její obsah je rozsáhlejší a nápaditější.

Jedná se zpravidla o 3-5 hodinový intenzivní program, v němž účastník vyplňuje komplexní baterii psychodiagnostických dotazníků a testů, které postihují požadovanou úroveň kompetencí na dané pracovní pozici.


Přínosy profesní diagnostiky:

Svou nízkou časovou náročností, ale zároveň požadovanou komplexností získaných informací se stává profesní diagnostika  velmi vyhledávanou metodou. Jelikož disponujeme různými jazykovými mutacemi jednotlivých psychologických testů a dotazníků, stává se naše profesní diagnostika efektivní metodou i pro mezinárodní společnosti, jejichž týmy jsou tvořeny zaměstnanci z různých zemí.


Co vám nabízíme?

Širokou baterii psychodiagnostických metod, z nichž vybíráme konkrétní metody, které zcela naplňují potřeby zadavatele na danou pracovní pozici.

Výstupem z metody profesní diagnostiky je individuální závěrečná zpráva, která postihuje všechny sledované charakteristiky, se zaměřením na budoucí rozvoj osobního potenciálu a individuální konzultace s psychologem nad interpretovanými výsledky psychodiagnostických testů a dotazníků.


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.