• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Školení

Nabízíme vám systém originálních školení čerpající z prastaré moudrosti buddhistické psychologie („mindful solutions“). Ověřili jsme si, že nejlepší podnikatelské postupy i buddhistické zásady směřují k témuž: k pragmatickému rozhodování a realizaci kroků směřujících k ekonomickému růstu a ke globální odpovědnosti. Vycházíme ze zkušenosti, že poznání vlastní mysli a jejích mechanismů je předpokladem sebeovládání, vedení lidí i dosažení úspěchu v podnikání. Proto obohacujeme naše školení o rozvoj emoční inteligence, intuice, kreativní metody řešení problémů, posilování sebedůvěry i synergie uvnitř týmu, kvalitativní timemanagement a prastaré techniky Buddhova učení. Náš školící systém sestává ze 6-ti navzájem se doplňujících „cest“:


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.