• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Co to je Assessment Centrum?

Assessment Centrum je moderní a v dnešní době, již velmi často používaná metoda, která slouží k profesionálnímu výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici. Cílem je zhodnotit aktuální úroveň schopností, dovedností a výkonnostních předpokladů uchazeče, zjistit jeho osobnostní profil a obvyklé vzorce chování v týmu.

Jedná se zpravidla o jednodenní intenzivní program, v jehož průběhu účastníci procházejí řadou individuálních a skupinových situací (psychologická diagnostika, modelové situace, případové studie, rolové hry, atd.), které svým zadáním odpovídají požadovaným kompetencím na úspěšné zvládnutí dané pozice.

Výstupem z metody Assessment Centra je individuální závěrečná zpráva, kde jsou shrnuty a zcela konkrétně popsány požadované, sledované charakteristiky a doporučení pro vybraného kandidáta na danou pozici.


Přínosy metody Assessment Centra:

Výběr nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici

Poskytne možnost srovnání účastníků mezi sebou, zhodnocení aktuální úrovně dovedností a schopností, informace o silných stránkách a oblastech pro rozvoj vybraných kandidátů

Objektivita

Na realizaci Assessment Centra se podílí širší tým hodnotitelů a každého účastníka v jednotlivých situacích vidí minimálně dva hodnotitelé, čímž je eliminován subjektivní pohled výběru

Čestná a korektní metoda výběru zaměstnanců


Co Vám nabízíme?

Odbornost a profesionalitu

Využíváme týmy zkušených a profesionálních hodnotitelů. Pestrost různorodého pohledu na činnost posuzovaných pracovníků je hlavním smyslem vytvoření pozorovatelského týmu při Assessment Centru. Různorodost pozorovatelů zajišťuje vyšší míru objektivity pozorování.

Specifickou analýzu potřeb zadavatele

Podobu Assessment Centra vypracováváme na základě specifických požadavků zadavatele a vytváříme tak ojedinělé Assessment Centrum pouze pro potřeby zadavatele

Metody „šité na míru“

Jednotlivé metody vybíráme s ohledem na potřeby zadavatele. Využíváme metod, které nejlépe naplňují požadované kompetence. Pro své klienty připravujeme situace, které kopírují pracovní činnost dané pozice, a zároveň dokážeme připravit situace, které využívají metodické analogie.

Spolupráci se zadavatelem

Při vytváření designu a realizaci Assessment Centra úzce spolupracujeme se zadavatelem. Spokojenost našeho klienta je pro nás důležitá


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.