• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Služeb A.T.A.P. CZ s.r.o. s úspěchem využívají
následující společnosti:

Alcatel-Lucent, Barum Centrum Praha, BVV, City Self-Storage, Creditinfo Czech Republic, Česká spořitelna, České Radiokomunikace, Českomoravská záruční a rozvojová banka, ČNB, Dentamed, Deutsche Bank, DHL, Digital Resources, D.S.M., EKO – Container Service, ELKO EP, Exel Packaging, H a M Studio Hračky, Hotel Paříž Praha, Impress, Komerční banka, LMC, K + K Hotels, Maron, Medicom International, Michael Hotels Prague, Moravský peněžní ústav, MV ČR, OSPAP, OVB Allianz, Partners For Life Planning, Pioneer Investment, PPF Banka, President Hotels, Privátní peněžní ústav, RWE Transgas, Sandoz, Saray Impex, Securitas, ŠKODA PRAHA Invest, Trimo, U & Sluno, Veletrhy Brno, Výzbrojna požární ochrany

V případě zájmu vám rádi poskytneme podrobné informace se jmény kontaktních osob a popisem realizovaných projektů.


„Asi před rokem jsem se rozhodla změnit způsob, jakým pracuji na svém osobním rozvoji.  Klasická školení již nepostačovala, hledala jsem cestu, jak vybřednout z negativních emocí a vyšťavujících situací, které se v práci opakovaně vracely. Individuální koučování se ukázalo být tou správnou metodou. Jako svého kouče jsem si vybrala Veroniku Nevolovou ze společnosti ATAP, která svým profilem naplňovala to, co jsem hledala. Během několika koučovacích sezení jsem lépe poznala sama sebe, pochopila zdroje problémů a negativních prožitků a pochopila zákonitosti sociální interakce. Tento efektivní způsob práce sama se sebou posílil moji sebejistotu v komunikaci s okolím, dodal mi novou energii a vedl k výraznému zlepšení pracovního výkonu a vztahů s okolím. Velice doporučuji všem, kteří chtějí ve svém (nejen) pracovním životě něco změnit.“

Naďa Gallová, ředitelka odboru vzdělávání a profesního rozvoje
Česká spořitelna

„Těší mne, že se v naší firmě pro rozvoj nejvyšších manažerů podařilo prosadit lektory typu Veroniky Nevolové a Roberta Stuchlíka. Považuji to za velký úspěch, že v zahraniční pobočce ryze výrobního a technokratického charakteru jsou manažeři ochotni se nechat vést lidmi s jinými než materiálními hodnotami. Dává to naší firemní kultuře specifický a hodně příjemný ráz. Individuální koučink manažerů se jednoznačně promítá do praxe, a navíc se nám daří rolovat koučování až do nejnižších článků řízení, což jsou směnoví mistři. Koučování se u nás zakotvilo jako jednotný manažerský styl.“

Helena Futerová, MSc., HR country manager
Impress, a. s.

„Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za krásný večer a za Vaši úžasnou energii, kterou jste nám předala. Hodně jsem si z toho odnesla. Hlavně to říci si vždy, co je mým cílem a jak se v tom cítím… Díky moc za vše. Přeji krásné dny a těším se, že se někdy ještě setkáme.“

Zlata Pabstová, manažerka oddělení úvěrové dokumentace
UniCredit Bank

„Strávila jsem úžasný čas na Vaší přednášce o emoční inteligenci, na kterou mě pozvala moje přítelkyně. Díky.“

Eva Minaříková, ředitelka jazykové agentury
MLUV SE MNOU


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.