• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Diagnostika

Diagnostika je soubor rozličných metod. Je vždy zacílená na potřeby zadavatele, pomáhá definovat aktuální situaci a stanovuje potenciál lidských zdrojů. Na základě výstupních informací z diagnostiky získáte podněty pro svůj individuální osobní růst, nebo růst svého týmu a budete schopni nastavit individuální vzdělávácí plán pro jednotlivé účastníky.


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.