• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Co to je audit spokojenosti?

Náš audit spokojenosti poskytuje důležité podněty ke změnám ve způsobu řízení nebo komunikace s pracovníky na jednotlivých pozicích.


Přínosy auditu spokojenosti:

Budete lépe vědět, jak se ve vaší společnosti vede různým věkovým a sociálním skupinám. Zda jsou u vás spokojenější ti, kdo jsou u vás zaměstnaní nejdéle nebo naopak ti, kdo stojí teprve na začátku svojí kariéry. Budete umět lépe nastavit budoucnost vaší společnosti.


Co vám nabízíme?

Upravíme vám na míru dotazník, který pomůže odhalit o čem se u vás těžko hovoří. Pomůžeme vám najít a nastavit vhodná systémová opatření, jsou-li potřebná k větší efektivitě fungování vaší společnosti.

Podle vašich požadavků spustíme buďto anonymní dotazníky nebo dotazníky s přístupem přes individuální přístupové heslo.

Rozklíčujeme vám přístup k dobré orientaci v problematice společnosti.

Audit spokojenosti je ukončen předáním zprávy, v níž jsou data získaná dotazníkem interpretována s ohledem na nejzajímavější anomálie nebo trendy, transparentně zviditelněné na sloupcových grafech.


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.