• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Co to je Development Centrum?

Development Centrum je metoda, která slouží ke zmapování stávající úrovně dovedností, schopností a rozvojového potenciálu zaměstnanců.

Jedná se zpravidla o jedno až dvoudenní intenzivní program, během něhož účastníci plní řadu individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, týmové úkoly a psychologickou diagnostiku), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici, v dané společnosti.

Výstupem z Development Centra je individuální a skupinová zpráva, ze které jsou patrné silné stránky jednotlivce nebo skupiny a identifikované rozvojové potřeby s konkrétními doporučeními.


Přínosy metody Development Centra:

Komplexní pohled na jednotlivce i na skupinu

Účinná kombinace jednotlivých metod umožňuje zmapování aktuální úrovně schopností a dovedností účastníků a jejich potenciálu k rozvoji

Objektivita

Na realizaci Development Centra se podílí širší tým zkušených hodnotitelů a každého účastníka v jednotlivých situacích vidí minimálně dva hodnotitelé, čímž je eliminován subjektivní pohled
Porovnání pohledu interních hodnotitelů, kteří znají profesní historii zaměstnance, interní pravidla a procesy, atmosféru a odborný kontext s pohledem nezávislých externích konzultantů

Identifikace silných stránek a rozvojových potřeb

Možnost poskytnout účastníkům Development Centra individuální zpětnou vazbu, při níž jsou seznámeni se všemi výstupy z programu a s doporučeními pro jejich praxi a  další rozvoj.


Co Vám nabízíme?

Odbornost a profesionalitu

Využíváme týmy zkušených a profesionálních hodnotitelů. Pestrost různorodého pohledu na činnost posuzovaných pracovníků je hlavním smyslem vytvoření pozorovatelského týmu při Development Centru. Různorodost pozorovatelů zajišťuje vyšší míru objektivity pozorování.

Specifickou analýzu potřeb zadavatele

Před realizací Development Centra se společně se zadavatelem zaobíráme smyslem a cílem projektu, zohledňujeme, všechny okolnosti realizace, kompetence potřebné pro vykonávání dané pozice v dané firmě, a představu zadavatele o vhodném designu Development Centra

Metody „šité na míru“

Jednotlivé metody vybíráme s ohledem na potřeby zadavatele. Využíváme metod, které nejlépe naplňují požadované kompetence. Pro své klienty připravujeme situace, které kopírují pracovní činnost účastníků Development Centra a zároveň dokážeme připravit situace, které využívají metodické analogie.

Spolupráci se zadavatelem

Při vytváření designu a realizaci Devlopment Centra úzce spolupracujeme se zadavatelem. Spokojenost našeho klienta je pro nás důležitá.


Jaké Development Centrum jsme schopni Vám nabídnout?

  • Individuální Development Centrum – Rozvojová konzultace
  • Skupinové Development Centrum
  • Skupinové Development Centrum s prvky outdooru – neardoor

zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.