• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Koučování

Koučování, tak jak jej vnímáme, představuje především setkání dvou či více lidí. Setkání, které podporuje osobní růst všech zúčastněných, pomáhá koučovanému rozvinout svůj skrytý potenciál, posílit důvěru v sebe sama a své schopnosti a v neposlední řadě přispívá k tomu, abychom svou práci dělali nejenom lépe a výkonněji, ale především s větší radostí, elánem i nadšením.

Koučové věří v to, že žádoucí změny u manažerů i pracovníků jsou trvalejší, rychlejší a účinnější právě tehdy, když si na ně člověk přijde sám, když sám odhalí své přání, záměry a cíle, jakož i cesty, které k nim vedou.


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.