• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Jak se rodí projekt?

Realizace našeho konkrétního projektu určeného pro vás proběhne v následujících 10 krocích:

schema

Krok Proces Časová náročnost
1
Definice poptávky
(náš konzultant s vámi detailně probere situaci ve firmě, dále pak v minulosti realizované rozvojové aktivity a pomůže vám nadefinovat aktuální cíle rozvoje zaměstnanců)
2 hodiny
2
Písemné zpracování návrhu s cenovými kalkulacemi
(získáte důkladný rozbor aktuální situace a možné kroky dalšího postupu)
5 - 10 dní
(dle náročnosti)
3 Prezentace variant řešení
(případně prezentace trenérů, řešitelského týmu)
2 hodiny
4 Výběr realizované varianty  
5 Uzavření smlouvy o realizaci zakázky 2-3 dny
(dle náročnosti)
6
Předběžná komunikace projektu účastníkům
(účastníci akce od nás obvykle obdrží pozvánku na akci, propozice s vysvětlením cílů akce, organizačními pokyny, kontaktními údaji)
1- 2 dny
7 Realizace projektu obvykle
1 - 3 dny
8 Vyhodnocení efektivity 2-3 dny
9 Zpětná vazba zadavateli 2 hodiny
10 Návrh dalších kroků (součást kroku 9)

Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.