• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Skupinové koučování - Cesta k porozumění

Co to je skupinové koučování?

Považujete za přínosné prozkoumat určité téma s kolegy? Hledat a objevovat se dá i s vašimi spolupracovníky. Chcete-li to zkusit, pak je skupinové koučování pro vás velmi dobrou platformou.


Přínosy:

Skupinové koučování aktivně zapojuje všechny zúčastněné, přispívá nejenom k řešení témat či problémů, ale pomáhá členům skupiny lépe se poznat, ošetřit dynamiku jejich vztahů a v neposlední řadě tmelí tým.


Co vám nabízíme?

Práci v malých skupinkách (cca 4-6 lidí). Bezpečné a odborné vedení skupinového dění. Dbáme na to, aby se zvolené téma podařilo zpracovat co nejefektivněji, v co nejkratším čase a tak, aby všichni zúčastnění odcházeli s pocitem, že byli důležitými  hráči týmu.


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.