• ATAP – diagnostika – školení – koučování

 • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

 • ATAP – Úspěch s radostí!

Individuální koučování - Cesta objevování

Co to je individuální koučování?

Koučování je způsob komunikace a vedení lidí. Pomáhá koučovanému rozvinout svůj potenciál a zvýšit svůj výkon. Jedná se o způsob práce, kdy pomocí aktivizujících otázek, sdílení a dalších komunikačních dovedností pomáháme koučovanému odhalit to, co zatím nebyl schopen formulovat, ujasnit si či vyřknout.


Přínosy:

Koučovaný se kromě práce na svém problému či cíli rovněž od kouče učí jak lidi vést bez udílení rad manipulace či příkazů. Abychom mohli vést druhé lidi, je třeba se nejdříve vyznat sám v sobě – naučit se vést sám sebe.


Koučovaní profesionálové nejčastěji
vyhledávají pro pomoc s těmito tématy:

 • Zvyšování výkonnosti
 • Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti na trhu
 • Realizace změny
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Stanovení cílů pro vedení lidí, týmů, společnosti
 • Ztráta motivace, nutnost aktivizace vnitřních zdrojů
 • Zvládání zátěže a stresu
 • Řešení krizových situací
 • Problémy v komunikaci

Co vám nabízíme?

Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení a objevování.

Kouč je průvodcem, který dbá na to, aby koučovaný nezabloudil na cestě ke svému cíli, je mu oporou při zdolávání těžkých úseků.


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.