• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Cesta pevných kořenů

  • Chcete poznat sami sebe?
  • Chybí vám sebedůvěra?
  • Potřebujete praktické tipy na to, jak zvládat krizové situace?

Co to je Cesta pevných kořenů?

Pro úspěšné fungování v osobním i pracovním životě musíme nejdříve posílit sebe sama. Cesta pevných kořenů nabízí originální kurzy zaměřené na praktické sebepoznání, překonávání vnitřních překážek, stress management, emoční management, psychohygienu, meditaci a mental power training. Do našich kurzů rádi zveme meditační učitele, učitele jógy, fyzioterapeuty či buddhistické mnichy.


Přínosy:

Dozvíte se, jak funguje vaše mysl, jak obstát ve spleti mezilidských vztahů, proč je tak důležité sebepoznání, jaké jsou způsoby sebeovládání, jak se vcítit do druhých a opravdu jim porozumět, jak toto porozumění usnadňuje naši vzájemnou komunikaci apod. Poznejte sebe sama, své silné stránky i limity.


Kurzy z naší nabídky:


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.